ความหมายคู่เลข 41

ความหมายคู่เลข 41ความหมายคู่เลข 41 – เลข 41 ในเบอร์โทรศัพท์ ถือว่าเป็นเลขที่ดี ช่วยให้ชีวิตมีความก้าวหน้า ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ต้องประสานงานกับคนอื่น จะสามารถทำได้อย่างดีเยี่ยม เป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่ มีคนคอยช่วยเหลือหนุนนำ มีชื่อเสียง เป็นที่เคารพนับถือของผู้อื่น การทำงานที่ต้องเจรจากับลูกค้าจะลุล่วงไปด้วยดี วาจามีเหตุมีผลทำให้คนคล้อยตามได้ง่าย เป็นคนที่รู้จักการใช้คำพูด มีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าอายุ ฉลาดเฉลียว มีสติปัญญาดี เฉียบแหลม ทำงานได้คล่องแคล่วว่องไว เบอร์นี้จะเด่นมากในเรื่องความสามารถ และการได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ เป็นเบอร์ที่หนุนนำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพูด อาชีพที่ต้องพบเจอลูุกค้า ต้องปิดการขาย ต้องใช้คำพูด และใช้ชื่อเสียงเป็นเครดิตให้คนเชื่อถือ ไปจนถึงนักเรียนนักศึกษา ก็เหมาะสำหรับใช้เบอร์นี้ เพราะจะเป็นที่รักของผู้ใหญ่

Posted in ความหมายเลข, ชุดนำด้วย 4.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *